Om JP

Jerusalemprojektet loggaJerusalemprojektet är en ideell förening grundad 2015 som vill främja enkelhet, evangelisation och egendomsgemenskap i den Helige Andes kraft. Med egendomsgemenskap menar vi att en grupp lärjungar till Jesus har allt gemensamt, så att ingen är rikare eller fattigare än någon annan. Detta var utbrett i urkyrkan, och genom kyrkohistorien har mängder med rörelser uppstått som praktiserat detta, men idag är det märkbart sällsynt i Sverige.

Det går att ändra på! Vi är övertygade om att det finns en stark längtan inom kyrkan att leva enkelt, gemensamt och överlåtet tillsammans. Vi tror att egendomsgemenskap inte bara är ett effektivt verktyg för att utrota fattigdom och ekonomiska klyftor, utan också att träna lärjungar och sprida Guds Rike. Vi tror på att förena mirakler, evangelisation och aktivism, och att betjäna Gud och människor genom bön och helgelse. Därför vill vi stötta levande alternativ till det världen har att erbjuda.

Föreningens målsättning är att:

  • Arrangera sammankomster och studieresor
  • Ta fram material och bedriva opinion
  • Starta upp och stötta kristna kommuniteter

Jerusalemprojektets teologi är evangelisk, karismatisk och apostolisk, och föreningens medlemmar bekänner sig till den nicaenska trosbekännelsen samt Lausannedeklarationen.

Här kan du läsa Jerusalemprojektets stadgar.

Om du har samma längtan, kontakta oss! Gud välsigne dig!

Panel 1

Distanskommuniteten

Styrelsen för Jerusalemprojektet har beslutat sig för att starta en kommunitet med fullständig egendomsgemenskap tidigast 2017. Fram tills dess har vi startat en distanskommunitet som bygger på liknande principer och värderingar som vi vill ska råda i den framtida kommuniteten.

Medlemmar i distanskommuniteten följer en böne- och bibelläsningsrytm och läser även en bok gemensamt om kommunitetsliv. Vi hörs på Skype två gånger i veckan och lär känna varandra inför det gemensamma livet i kommunitet. Viktiga principer för distanskommuniteten är exempelvis enkelhet, gästfrihet, evangelisation, vegetarianism, ickevåld och engagemang i Kristi kropp på orten.

Jerusalemprojektets medlemmar är inte bundna att gå med i distanskommuniteten men ni är givetvis varmt välkomna om ni är intresserade! Läs gärna distanskommunitetens regel. För frågor, kontakta oss.

Panel 2

E17

Bibeln berättar att den första, apostoliska församlingen i Jerusalem levde i egendomsgemenskap så att ingen behövde lida nöd:

Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. (Apg 2:44-45

Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen kallade något av det han ägde för sitt utan de hade allt gemensamt… Ingen av dem led någon brist, för alla som hade mark eller hus sålde sådant som de ägde och bar fram betalningen för det som sålts och lade ner det vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. (Apg 4:32, 34-35)

Vi tror att detta sätt att vara lärjunge och bedriva församling behövs idag. För att effektivt bekämpa fattigdomen bland oss, för att stärka enhet och andligt liv, och för att visa världen ett helgat sätt att leva som inte utnyttjar jordens resurser eller exploaterad arbetskraft.

Jerusalemprojektets distanskommunitet syftar till att förbereda dess medlemmar för ett liv i egendomsgemenskap. Denna egendomsgemenskap med tillhörande kommunitet/er vill vi sätta igång med 2017. Vi drömmer om att kunna starta två kommuniteter samtidigt eller nära inpå varandra, en på landet och en inne i en ort. Vi tänker oss Uppland eller pendlingsavstånd till Uppsala.

Vi kallar denna vision för E17 – Egendomsgemenskap 2017. Och vi behöver hjälp i bön och i handling för att den ska bli verklighet. Vi ber för kommuniteter som är miljömässigt hållbara, där enkelhet och jämlikhet råder, där Andens gåvor har fritt spelrum, där evangelisation, bibelläsning och bön är naturligt, och där vi bär varandras bördor och hjälps åt att leva som kristna.

Om du är intresserad av att veta mer, stötta oss eller gå med, kontakta oss!

Skärmavbild 2016-09-02 kl. 23.41.21

Vision

Vår strävan är att Jerusalemkommuniteterna ska följa följande principer:

Jämlikhet – Vi vill leva i fullständig egendomsgemenskap för att bekämpa fattigdom och rikedom, hemlöshet och ensamhet. Vi vill att alla som har möjlighet att bidra gör det och vi vill visa gästfrihet och generositet gentemot människor utanför kommuniteten.

Hållbarhet – Vi vill leva enkelt och miljövänligt genom självhushållning så långt du är möjligt, vegansk och dumpstrad mat samt sparsamhet vad gäller elektronik och övriga konsumtionsvaror.

Församlingsliv – Vi bekänner oss till evangelisk kristen tro och ber, lovsjunger samt läser Bibeln tillsammans i kommuniteten. Alla som överlåter sig till kommuniteten fattar beslut tillsammans och utgör eller tillhör samma församling.

Familjegemenskap – Vi delar livet tillsammans över ålders- och etnicitetsgränser där alla får bidra, där vi ofta firar livet och där vi löser konflikter enligt Matteus 18. Vi vill att kvinnor och män ska vara fullständigt jämställda och vi tror på hållbara, livslånga kärleksrelationer eller celibat.

Gudsrikestjänst – Vi vill att Andens gåvor ska flöda och vi vill vara aktiva i evangelisation och mission. Våra kommuniteter ska vara lärjungatränande kommuniteter som ger utrymme för kreativitet och personlig kallelse.

Panel 3

Bli medlem

Vill du stödja kommunitetsrörelsen i Sverige och hjälpa oss hjälpa andra? Bli medlem! Medlemskap är gratis och ger rösträtt på årsmötet. Ta gärna en titt på vår vision och våra stadgar.

Panel 4

Ge en gåva

Vi tar tacksamt emot stöd om du vill hjälpa oss finansera våra kommuniteter och övrig verksamhet för att främja kommunitetsliv i Sverige.

bankgirot-logo

Du kan sätta in en gåva på Jerusalemprojektets bankgiro: 126-4282.

swish-webb

Du kan också Swisha till 123-199 57 11.

Stort tack!

Panel 5

Kontakt

Kontakta ordförande Micael Grenholm på micael.grenholm@gmail.com eller 0730-350527. Du kan också använda nedstående kontaktformulär: