Sju argument för egendomsgemenskap

När Micael var i Jesus Army sommaren 2015 spelade han in denna video tillsammans med Huw Lewis och Mike Farrant som har bott i egendomsgemenskap i över 40 år. De går igenom sju vanliga motargument mot att kristna ska ha allt gemensamt:

1. Det finns inget bud i Skriften att ha allt gemensamt

Jo, processen av att ha allt gemensamt – och på så sätt att utrota fattigdomen – börjar med människor som säljer allt de har enligt Apostlagärningarna 2:45 och 4:34. Och att sälja allt man har är precis vad Jesus befallde, inte bara en rik ung man att göra (Matt 19:21), utan också alla hans lärjungar att göra (Luk 12:33)

2. Egendomsgemenskaps praktiserades i Apg 2 eftersom Jerusalemkyrkan förföljdes

De började praktisera det innan förföljelse påbörjades, och orsaken som anges i Apostlagärningarna var inte förföljelse utan att de älskade varandra och inte ville att någon skulle lida nöd. Dessutom, eftersom ”alla som vill leva ett gudfruktigt liv i Kristus Jesus kommer att förföljas” (2 Tim 3:12), borde vi inte leva ett liv som det idag?

3. Egendomsgemenskap praktiserades eftersom apostlarna felaktigt trodde att Jesus skulle komma tillbaka under deras livstid

Återigen, det finns ingen hänvisning i Bibeln till någon annan anledning för egendomsgemenskap än att de tidiga kristna älskade varandra och inte ville att någon skulle vara fattig. Varken Jesu återkomst eller Jerusalems kommande förstörelse anges som skäl till att ha allt gemensamt. Dessutom, bör vi inte ha ännu större anledning att förvänta oss Jesu återkomst idag?

4. Egendomsgemenskapen i Jerusalem var en ekonomisk katastrof som tvingade Paulus att samla in pengar för församlingen 30 år senare

Det finns inga belägg i Bibeln att fattigdomsvågen som drabbade Jerusalem kyrkan på 50-talet orsakades av dess egendomsgemenskap. Alternativa förklaringar såsom svält, torka, migration eller helt enkelt att många fattiga kom till tro är lika rimliga. Vidare minskar egendomsgemenskap inte tillgångarna i en grupp, utan endast distribuerar dem jämlikt.

5. Jerusalem var den enda kyrkan som praktiserade egendomsgemenskap och ingen annan kyrka tyckte det var en bra idé

Med samma logik kan vi hävda att bara Jerusalem och Korinth deltog i Herrens måltid medan andra kyrkor bojkottade det. Frånvaro av tydliga beskrivningar av andra församlingars egendomsgemenskap innebär inte nödvändigtvis att det inte fanns, det kan också innebära att det togs för givet. 2 Thess 3:10 och Gal 6:6 verkar förutsätta egendomsgemenskap i Thessaloniki och Galatien. Tidiga kristna vittnesbörd utanför Nya testamentet – som Didache och Justinus Martyrens Apologi – visar att egendomsgemenskap praktiserades i många kyrkor utanför Jerusalem, från Rom till Syrien.

6. De kristna i Jerusalem lyckades aldrig leva i fullständig egendomsgemenskap

Detta argument grundar sig på den grammatiska konstruktion av ordet ”sålde” i Apg 2:45, som på grekiska är epipraskon. Det uttrycker en pågående handling, vilket tyder på att försäljningen av ägodelar var kontinuerligt. Vissa har utifrån detta hävdat att de tidiga kristna aldrig faktiskt lyckats sälja allt, de bara försökte, men det är mycket långsökt. Den grammatiska formen kunde lika gärna innebära att detta var kontinuerliga eftersom nya människor anslöt sig till kyrkan varje dag. Apg 4:34-37 visar tydligt med exemplet Barnabas att egendomsgemenskapen var en existerande realitet i Jerusalem.

7. Jerusalem kan inte ha haft egendomsgemenskap särskilt länge, eftersom i Apostlagärningarna 12:12 ser vi att enskilda lärjungar ägde hus

Att ha egendomsgemenskap innebär inte nödvändigtvis att alla bor i samma hus – till exempel delar över 400 personer samma börs i Jesus Army, men dessa är utspridda över Storbritannien i mer än 40 olika kommuniteter. I Jerusalems fall hade över 5000 allt gemensamt, eftersom Lukas insisterar på att ”alla” deltog i detta, och få hus kan rymma så många människor. Således är det inte konstigt att de fortfarande hade flera hus – namngivna efter dem som bodde där – samtidigt som de hade allt gemensamt.

Annons