Distanskommuniteten

Jerusalemprojektet har en distanskommunitet som förberedelse för kommunitetsliv.

Medlemmar i distanskommuniteten hörs på Skype en gång i veckan, delar böneämnen, fördjupar sig i kommunitetsteologi och lär känna varandra.

Viktiga principer för distanskommuniteten är exempelvis enkelhet, gästfrihet, evangelisation, vegetarianism, ickevåld och engagemang i Kristi kropp på orten.

Jerusalemprojektets medlemmar är inte bundna att gå med i distanskommuniteten men ni är givetvis varmt välkomna om ni är intresserade! Läs gärna distanskommunitetens regel. För frågor, kontakta oss.

Annons