Distanskommuniteten

Jerusalemprojektet har en distanskommunitet som förböredelse för kommunitetsliv.

Medlemmar i distanskommuniteten följer en böne- och bibelläsningsrytm och läser även en bok gemensamt om kommunitetsliv. Vi hörs på Skype två gånger i veckan och lär känna varandra inför det gemensamma livet i kommunitet.

Viktiga principer för distanskommuniteten är exempelvis enkelhet, gästfrihet, evangelisation, vegetarianism, ickevåld och engagemang i Kristi kropp på orten.

Jerusalemprojektets medlemmar är inte bundna att gå med i distanskommuniteten men ni är givetvis varmt välkomna om ni är intresserade! Läs gärna distanskommunitetens regel. För frågor, kontakta oss.