Vad vi är

Jerusalemprojektet loggaJerusalemprojektet är en ideell förening grundad 2015 som vill främja enkelhet, evangelisation och egendomsgemenskap i den Helige Andes kraft. Med egendomsgemenskap menar vi att en grupp lärjungar till Jesus har allt gemensamt, så att ingen är rikare eller fattigare än någon annan. Detta var utbrett i urkyrkan, och genom kyrkohistorien har mängder med rörelser uppstått som praktiserat detta, men idag är det märkbart sällsynt i Sverige.

Det går att ändra på! Vi är övertygade om att det finns en stark längtan inom kyrkan att leva enkelt, gemensamt och överlåtet tillsammans. Vi tror att egendomsgemenskap inte bara är ett effektivt verktyg för att utrota fattigdom och ekonomiska klyftor, utan också att träna lärjungar och sprida Guds Rike. Vi tror på att förena mirakler, evangelisation och aktivism, och att betjäna Gud och människor genom bön och helgelse. Därför vill vi stötta levande alternativ till det världen har att erbjuda.

Föreningens målsättning är att:

  • Arrangera sammankomster och studieresor
  • Ta fram material och bedriva opinion
  • Starta upp och stötta kristna kommuniteter

Jerusalemprojektets teologi är evangelisk, karismatisk och apostolisk, och föreningens medlemmar bekänner sig till den nicaenska trosbekännelsen samt Lausannedeklarationen.

Här kan du läsa Jerusalemprojektets stadgar.

Om du har samma längtan, kontakta oss! Gud välsigne dig!

Annons